Korzyści
Integracja środowiska uczestników i partnerów EEC

Uczestnictwo w EEC Members:

 • przynależność do prestiżowego grona biznesowego
 • dostęp do atrakcyjnej bazy kontaktów biznesowych
 • uczestnictwo w ekskluzywnych eventach Members Only
 • całoroczny networking w elitarnym gronie
 • uczestnictwo w bezpośrednich spotkaniach z przedstawicielami rządu, politykami i szefami instytucji otoczenia biznesu
 • aktywny udział w dialogu z rządem i instytucjami otoczenia biznesu
 • możliwość wyrażania głosu przedsiębiorców i pracodawców
 • promocja członków EEC Members
 • rozwój kompetencji poprzez dostęp do eksperckiej oferty edukacyjnej EEC Members
 • integracja, nawiązywanie relacji z innymi członkami społeczności
 • rozwój biznesowych kontaktów międzynarodowych