O projekcie
EEC Members jest prestiżową, biznesową społecznością, do której zostali zaproszeni liderzy polskiego biznesu zaangażowani we współtworzenie największego i najbardziej efektywnego wydarzenia gospodarczego w Europie Centralnej - Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress).

EEC Members integruje środowisko uczestników i partnerów Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zapewniając im stałą możliwość rozwijania kontaktów biznesowych i udział w dialogu z rządem, instytucjami otoczenia biznesu i politykami posiadającymi wpływ na gospodarkę.

WŁADZE EEC MEMBERS:

  • Wojciech Kuśpik

    Przewodniczący Prezydium
  • Sylwia Kraus

    V-ce Przewodnicząca Prezydium
  • Tomasz Ruszkowski

    Członek Prezydium

Prezydium EEC Members podejmuje decyzje o zaproszeniu do grona członkowskiego osób i firm oraz reprezentuje EEC Members na zewnątrz.