Całoroczny networking w elitarnym gronie

Jesteśmy prestiżową, biznesową społecznością, do której zostali zaproszeni liderzy polskiego biznesu zaangażowani we współtworzenie największego i najbardziej efektywnego wydarzenia gospodarczego w Europie Centralnej - Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Dołącz do nas

O projekcie

EEC Members integruje środowisko uczestników i partnerów Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zapewniając im stałą możliwość rozwijania kontaktów biznesowych i udział w dialogu z rządem, instytucjami otoczenia biznesu i politykami posiadającymi wpływ na gospodarkę.

Eventy

EEC Members Dialogue

Spotkania członków EEC Members z przedstawicielami rządu, szefami instytucji otoczenia biznesu w Polsce i Europie, służące nawiązywaniu dialogu z decydentami życia gospodarczego, wyrażaniu opinii i artykułowaniu potrzeb polskiego biznesu (organizowane w związku z aktualnymi tematami gospodarczymi w formule lunchów biznesowych z udziałem mediów).

EEC Members Experts

Wydarzenia o charakterze edukacyjnym poświęcone pogłębianiu wiedzy członków EEC Members i dzieleniu się doświadczeniem biznesowym. Spotkania z wybitnymi gośćmi – ekspertami, naukowcami i praktykami biznesu (formuła stacjonarna i on-line realizowana podczas spotkań „MembersOnly” lub odrębnie).

EEC Members Only

Eventy tylko dla członków EEC Members, służące przede wszystkim pogłębianiu networkingu, nawiązywaniu efektywnych relacji biznesowych i współpracy pomiędzy firmami członkowskimi. Integracja grona EEC Members, połączona z atrakcjami koneserskimi typu degustacje, prezentacje luksusowych produktów i miejsc (w formule ekskluzywnej kolacji EEC Members „Connoisseur”).

Cykle spotkań

EEC Members „Connoisseur”

Cykl spotkań stacjonarnych i wyjazdowych poświęcony prezentacji dóbr luksusowych i sztuki. Ekskluzywne degustacje, wystawy malarstwa, koncerty, zwiedzanie nowych miejsc, połączone z networkingiem biznesowym.

EEC Members „Interational”

Spotkania z przedstawicielami zagranicznych organizacji gospodarczych i służb dyplomatycznych oraz przedsiębiorcami z innych krajów, mające na celu nawiązywanie i rozszerzanie biznesowej współpracy międzynarodowej członków EEC Members.

EEC Members „Business Mixer”

Spotkania o charakterze networkingowym, służące prezentacji ofert firm członkowskich i wymianie kontaktów biznesowych.

EEC Members „Special Guest”

Cykl spotkań z gośćmi specjalnymi, realizowany w ramach eventów „Members Only” lub w ramach „Experts”.

Korzyści

Uczestnictwo w EEC Members:

  • przynależność do prestiżowego grona biznesowego
  • dostęp do atrakcyjnej bazy kontaktów biznesowych
  • uczestnictwo w ekskluzywnych eventach Members Only
  • całoroczny networking w elitarnym gronie